Digitale Transformatie, de nieuwe orde….?! - HGH - Business consultancy

Digitale Transformatie, de nieuwe orde….?!

11 november 2016

Door: Steven Doesburg

Informatie toegankelijkheid en beschikbaarheid voor klanten verandert klantgedrag in grote mate. Klanten van nu vinden en behouden stelt andere eisen aan bedrijven en bedrijfsvoering. Om werkelijk onderscheidend te zijn volstaat het hebben van een webshop of actief zijn op Social Media niet meer.

De manier waarop een organisatie zich manoeuvreert door een wereld, waar de inzichten uit data en informatie gehaald kunnen worden, wordt steeds belangrijker. De kans van slagen ligt enerzijds bij de leiders die de visie en strategie moeten ontwikkelen om hun organisatie te transformeren naar digitale volwassenheid en anderzijds bij de mensen die de transformatie moeten vormgeven en uitvoeren. Om aansluiting te vinden of te houden bij de markt(ontwikkelingen) zullen organisaties moeten kijken naar hun core business en producten en diensten en bedrijfsmodellen moeten ‘omgooien’. Digitale bedrijfsvoering moet tot de kern van de bedrijfsstrategie gemaakt worden. Digitaal is het nieuwe normaal!

Save Money or Make Money
Tot op heden is inzet van ICT veelal gericht op besparing: Save Money. Daar waar managers zich verheugen op meer en betere management informatie, ervaart de werkvloer een informatiesysteem eerder als een belastend registratie systeem. Ondersteuning van de digitale transformatie vraagt meer en andere (ICT) technologie. Hoewel technologie niet het belangrijkste stuk van de Digitale Transformatie puzzel is, is het wel een zeer belangrijke voorwaarde. Technologie als middel, niet als doel, staat centraal.

ICT is belangrijk. Met ICT kunnen we andersoortige organisaties bouwen: minder hiërarchische niveaus, tijd en plaats onafhankelijke verbindingen met business partners realiseren en een andersoortige dialoog aangaan met klanten. Digitalisering van producten en diensten biedt organisaties volop kansen, creëert nieuwe mogelijkheden en stelt organisaties in staat te concurreren in domeinen en markten die eerder gesloten waren.

Met de borging van een niet te misverstane digitale visie en strategie, juiste bemensing voor de uitvoering én ondersteuning door een flexibel, innovatief en toekomstbestendig ICT-platform zijn organisaties in staat door te groeien tot digitale volwassenheid en biedt het de mogelijkheid om geld te verdienen: Make Money.

ICT, de enabler van de Digitale Transformatie
Bij digitaal volwassen organisaties wordt ICT technologie niet ad hoc ingezet, maar vormt het de kritische succesfactor. Althans, zo luidt de visie van Microsoft. Nieuwe technologie maakt niet alleen nieuwe business modellen mogelijk, maar biedt ook de mogelijkheid om dit sneller te kunnen uitrollen en aan te passen als de markt daar om vraagt.

In zijn blog plaatst Satya Nadella, CEO van Microsoft, de ambities en visie van Microsoft onder de noemer: reinvent productivity en business processes. De Intelligent Azure Cloud is de facilitator van deze ambitie.

Microsoft heeft sinds 2014 haar product- en diensten strategie voor de toekomst volledig afgestemd op de behoefte die ontstaat wanneer organisaties hun eigen Digitale Transformatie doorlopen. De overkoepelende naam voor Microsofts’ integrale visie en technologisch platform heet: Microsoft Dynamics 365. Naast een duidelijk product en platformstrategie leidt en ondersteunt zij haar partners om klanten te begeleiden in hun Digitale Transformatie.

Binnen Dynamics 365 brengt Microsoft bestaande en nieuwe producten en (cloud)diensten samen in een coherent, schaalbaar en volledig integraal platform. Niet eerder was de visie, product- en cloud strategie van Microsoft zo duidelijk en sluitend met de marktontwikkelingen.

 

Wel automatisch, maar niet vanzelf
Met alleen een visie en producten zijn we er niet. Hoe maken we dit toepasbaar voor uw branche en organisatie? In de talloze demofilmpjes laat Microsoft duidelijk zien wat de mogelijkheden zijn. Hoewel veel services af te roepen zijn uit de cloud, producten intuïtief genoeg en bijna kinderlijk eenvoudig toe te passen zijn, blijft het adagium: het gaat wel Automatisch maar niet vanzelf …. Elke klant is uniek, klantprocessen en organisatie inrichting staat op zichzelf en klantwensen variëren.

Met technologie alleen gaan we het niet redden. Als klant moet je in gesprek kunnen gaan met een partner die de brug kan slaan tussen IST en SOLL, meedenkt over de mogelijkheden en de kansen die de Digitale Transformatie biedt en deze toepasbaar kan maken.

Hier ligt nog een uitdaging voor de traditionele ICT-partners en liggen er kansen voor nieuwkomers en fast movers op dit domein. Voor optimisten en market makers heeft Digitale Transformatie veel te bieden. Het gaat alleen werken als de hele keten erin mee kan gaan.
Wat mij betreft is het daarmee voor nu De Nieuwe Orde in wording, die -recht evenredig met de snelheid van het internet- een gegeven wordt.

Als HGH geloven wij in de kansen en voordelen die Digitale Transformatie onze klanten kan bieden. Neem gerust contact op voor een afspraak. Ik ga graag met u in gesprek.