360° Graden zicht op uw Equipment vanuit de verschillende afdelingen van uw organisatie

DynaRent

De verhuurbranche zal de komende jaren blijven veranderen. Verhuurders moeten inspelen op de steeds hogere verwachtingen van zowel de particuliere- en zakelijke klanten. Terwijl de complexiteit van verhuurprocessen toeneemt, is eenvoud en overzicht gewenst om slagvaardig te ondernemen. Verhuurders hierin faciliteren en ondersteunen is onze prioriteit. Ons doel is dat onze klanten vooroplopen en het maximale uit hun business kunnen halen.

Nu al zijn flexibiliteit, keuzemogelijkheden en reactiesnelheid cruciale succesfactoren voor een hoge bezettingsgraad. Elke klantvraag flexibel kunnen invullen met en een snelle bevestiging van de order is cruciaal. DynaRent biedt hiervoor alle bouwstenen. Eén omgeving die uw complete verhuur en afhandeling organiseert tot op elk detailniveau. Via een grafisch dashboard met 360o inzicht en overzicht over alle uw (deel)processen.

 

Equipment verhuur

Uw equipment of materieel staat centraal. 360° Graden zicht op uw object vanuit de zowel financiele als logistieke processen binnen uw organisatie is cruciaal. De gehele lifecycle van uw (serienummer dragend) object kunnen volgen is essentieel. Vanaf inkoop tot verhuur gereed maken in de werkplaats en eenvoudig kunnen toewijzen van de verhuurvloot of verhuur depot. Verhuren met een grote mate van flexibiliteit en inzage in beschikbaarheid!

Maximaal rendement

Objectenbeheer

Objecten vormen de kern in uw processen. Naast eigen verhuurobjecten kunnen ook inhuurobjecten en objecten van klanten worden beheerd. Om maximaal rendement te kunnen halen uit uw vloot is het van belang dat u uw objecten over meerdere bedrijven en of depots heen kunt inzetten.

Elke organisatie heeft zijn specifieke kenmerken of object specificaties die zij wil vastleggen. Met de dynamische opzet van de objecten structuur is het mogelijk om een ongelimiteerd aantal aanvullende specificaties vast te leggen bij een object wat u de vrijheid geeft om uw eigen objecten te rubriceren en daarover te rapporteren.

Financiële administratie geïntegreerd uw inkoop-, verkoop- en logistieke processen.

Financieel beheer

Voor effectief financieel beheer biedt Microsoft Dynamics AX u alle functies die u mag verwachten van een handelsapplicatie. Het ondersteunt u in uw algemene strategische doelstellingen, maar ook in uw dagelijkse boekhouding. Bovendien is de financiële administratie volledig geïntegreerd met uw inkoop-, verkoop- en logistieke processen.

Met toegang tot realtime gegevens uit de hele organisatie, gebruiksvriendelijke query-tools en krachtige analyse- en rapportagemogelijkheden kan Microsoft Dynamics AX u helpen opbrengsten, crediteuren, debiteuren en de cashflow efficiënt te verwerken zodat u inzicht krijgt in de financiële prestaties, strategisch kunt plannen een onderbouwde beslissingen kunt nemen.

Goede management- en stuurinformatie

Management informatie

Geen bedrijf kan heden ten dagen nog zonder goede stuurinformatie. De wereld om ons heen verandert heel snel en bedrijven zullen daar steeds sneller op moeten anticiperen. Daarnaast kan de informatie behoefte per bedrijf behoorlijk verschillen. Zowel het soort informatie als de detaillering ervan  is uniek per organisatie en per afdeling.
Juist door anders tegen zaken aan te kijken, onderscheidt u zich van u concurrenten.

DynaRent biedt een management informatie platform waar u bepaalt welke informatie u op welke niveau wilt rapporteren en analyseren. Deze rapporten en analyses kunnen razendsnel worden gemaakt doordat ze al helemaal zijn doorgerekend op de door u zelf te bepalen dimensies en meetwaarden. Hiermee creëert u uw eigen organisatie specifieke management- en stuurinformatie.

DynaRent voorziet in standaard rapportage templates voor onder andere: 

  • Operationele en financiële bezettingsgraden. 
  • Verhuuromzet. 
  • Analyse op niet doorberekende dagen. 
  • Technische beschikbaarheid objecten. 
  • Kosten en opbrengsten onderhoud.
  • Analyse urenregistratie.
  • Betaalgedrag klanten.
  • Openstaande facturen.
  • Inkopen per leverancier.

 

Financieel maken van alle handelingen

Vaste Activa

Uiteraard worden alle handelingen financieel gemaakt. Een object is voor de ene afdeling een verhuurbaar object en voor de andere een onderhoudsobject. Voor de controller is het een vaste activum met verschillende boekingslagen (bijv. Fiscaal en Economisch) en waarop u uw afschrijvingsmethodes wilt kunnen toepassen.

Facturatie

Flexibele mogelijkheden t.b.v. de facturatie

Het resultaat van alle gedane inspanningen is uiteindelijk de factuur die u mag versturen aan uw klant. Een correcte factuur is geen vanzelfsprekendheid. Om discussie met klanten te vermijden is een juiste factuur essentieel. Daarnaast is het voor de zuiverheid van uw financiële administratie van belang dat de factuur automatisch in de juiste periode wordt geboekt.

DynaRent biedt zeer uitgebreide en flexibele mogelijkheden om de facturatie zo eenvoudig en accuraat mogelijk te laten verlopen met de mogelijkheid klant specifieke afspraken vast te leggen.

Inzicht, herkenning in de beschikbaarheid

Toewijzen objecten

Wanneer u veel serienummer gestuurde verhuurartikelen heeft, is een duidelijke herkenning een vereiste. Daarin hanteert u uw eigen structuur; op bedrijfsniveau of mogelijk of eventueel per depot. Het configureren van toe te wijzen objecten aan bepaalde vestigingen, het verkrijgen van management informatie op verschillende niveaus en een duidelijk inzicht in de beschikbaarheid zijn functionaliteiten die wij met DynaRent kunnen bieden.

 

Voorspelbaarheid en scoringspercentage

Opportunity en order management

Ten behoeve van uw liquiditeitenplanning is voorspelbaarheid een belangrijk instrument. Inzicht in de pijplijn van opportunities en uitstaande offertes draagt bij aan uw voorspelbaarheid. Per opportunity of offerte wordt op basis van een scoringskans de gewogen waarde van uitstaande opportunities vastgesteld wat u een zuiver beeld geeft over de potentieel te verwachten omzet. Met resultaten die zichtbaar worden in samen te stellen rapporten

 

Overzicht op de kosten en opbrengsten van inhuur op uw project of opdracht

Inhuren

Bepaalde artikelen of objecten heeft u zelf niet in uw assortiment of zijn tijdelijk niet beschikbaar.Om uw klant ten dienst te zijn huurt u deze in bij derden. Het inhuren van serienummer gestuurde en bulk artikelen van derden is volledig geïntegreerd in het verhuurproces.

In een inhuurovereenkomst kunnen prijsafspraken met inhuurleveranciers worden vastgelegd. Zo houdt u overzicht op de kosten en opbrengsten van inhuur op uw project of opdracht.

 

Inzicht van de inzetbaarheid en beschikbaarheid door grafisch service planbord

Onderhoudsplanning

Om de onderhoudscapaciteit zo optimaal mogelijk in te zetten is een overzichtelijke planning zeer belangrijk. Het grafische service planbord in DynaRent biedt dit overzicht.

Het planbord geeft inzicht in de inzetbaarheid en de beschikbaarheid van resources, de status van de geplande onderhoudstaken en de nog ongeplande work load. Ook kan het planbord de planner waarschuwen voor allerlei bijzonderheden zoals artikelen die niet op voorraad zijn, inkooporders die nog niet zijn ontvangen, openstaande onderhoudstaken voor hetzelfde object. Hierdoor bent u in control.

Real time overzicht over de voortgang van het onderhoud

Werkorders

Ieder bedrijf heeft zijn eigen filosofie over hoe het onderhoudsproces zo optimaal mogelijk kan worden ingericht. DynaRent biedt de flexibiliteit om meerdere taken in één werkorder te groeperen. Vanuit deze werkorder kunnen verschillende afdelingen onafhankelijk van elkaar voor onderhoud aan een object worden aangestuurd. Waarbij de beschikbare werkorder templates het aanmaken van werkorders sterk vereenvoudigen. Op basis van de flexibel in te richten status registratie behoudt u real time overzicht over de voortgang van het onderhoud.

Besparing op onderhoudskosten

Preventief Onderhoud

Door slim om te gaan met preventief onderhoud kunt u enorm besparen op onderhoudskosten.

De wet en regelgeving, die bijvoorbeeld de keuringsfrequentie van objecten voorschrijft, is eenvoudig te verwerken in DynaRent. De onderhoudsplannen in DynaRent zorgen ervoor dat uw vloot betrouwbaar kan worden ingezet. DynaRent ondersteund geavanceerde onderhoudsplannen waarbij u kunt bepalen of u bijvoorbeeld op basis van tijd of meterstanden preventief onderhoud wilt plegen.

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen.

Bel vrijblijvend: 020 640 34 13