Flexibele Projectafspraken voor een speciale locatie of project.

DynaRent

De verhuurbranche zal de komende jaren blijven veranderen. Verhuurders moeten inspelen op de steeds hogere verwachtingen van zowel de particuliere- en zakelijke klanten. Terwijl de complexiteit van verhuurprocessen toeneemt, is eenvoud en overzicht gewenst om slagvaardig te ondernemen. Verhuurders hierin faciliteren en ondersteunen is onze prioriteit. Ons doel is dat onze klanten vooroplopen en het maximale uit hun business kunnen halen.

Nu al zijn flexibiliteit, keuzemogelijkheden en reactiesnelheid cruciale succesfactoren voor een hoge bezettingsgraad. Elke klantvraag flexibel kunnen invullen met en een snelle bevestiging van de order is cruciaal. DynaRent biedt hiervoor alle bouwstenen. Eén omgeving die uw complete Project verhuur en afhandeling organiseert tot op elk detailniveau. Via een grafisch dashboard met 360o inzicht en overzicht over alle uw (deel)processen.

 

Projectmatig verhuur

Projectmatig opererende organisatie stellen steeds hogere eisen. Vanaf de eerste offerteaanvraag tot het einde van het project moet u voortdurend complexe wensen, eisen en variabelen op elkaar afstemmen. Daarbij is het aannemelijk dat uw klant de kosten tot in detail in wil kunnen inzien. Op hoofdprojecten niveau tot en met verschillende deelprojecten wordt volledige transparantie verwacht.

Projectmatig inzet van materieel en een correcte doorbelasting is essentieel. Budgetrapportage op lopende projecten en verrekening van meer-en minderwerk vanzelfsprekend.

DynaRent ondersteunt uw medewerkers op alle processen. Van offerte tot uitlevering, van verhuur tot onderhoud, van inspectie tot reparatie. Binnen één systeem en vanuit elke locatie bereikbaar.

Slechts eenmaal de gegevens vastleggen

Werklocatie

Uiteraard wilt u niet steeds opnieuw allerlei informatie moeten ingeven als u objecten aan dezelfde locatie verhuurd. In DynaRent wordt een werklocatie aangemaakt zodat de relevante gegevens slechts eenmalig vastgelegd hoeven te worden. De adresgegevens, account manager, de werklocatie, prijsafspraken en activiteiten kunt u vastleggen.

Voor betere sturing biedt DynaRent vanzelfsprekend ook management informatie op werklocatie niveau over onder andere omzet, onderhoudskosten, klachten en stilstand.

Voorspelbaarheid en scoringspercentage

Opportunity en order management

Ten behoeve van uw liquiditeitenplanning is voorspelbaarheid een belangrijk instrument. Inzicht in de pijplijn van opportunities en uitstaande offertes draagt bij aan uw voorspelbaarheid. Per opportunity of offerte wordt op basis van een scoringskans de gewogen waarde van uitstaande opportunities vastgesteld wat u een zuiver beeld geeft over de potentieel te verwachten omzet. Met resultaten die zichtbaar worden in samen te stellen rapporten

 

Efficiënte planning via grafisch planbord

Planning

Medewerkers, projecten en equipment kunnen via het standaard aanwezig grafisch planbord efficiënt ingepland worden. Op basis van gevraagde kenmerken van equipment of competenties van medewerkers, kunnen overzichten snel opgevraagd en als reservering of ‘hard’ ingepland worden.

Inzicht in tijdsbesteding en kosten

Urenregistratie

Een juiste urenregistratie biedt uw inzicht in de tijdsbesteding en kosten van onderhoud op een object. In DynaRent kunt u op allerlei manieren zowel de directe als indirecte uren registreren. De deze uren kunnen worden doorbelast op allerlei niveaus en bijvoorbeeld worden toegerekend aan een afdelingen of andere financiële dimensies. De urenregistratie kan ook dienen als basis voor de verloning waarbij DynaRent voorziet in een aantal extra controle mogelijkheden.

Financiële administratie geïntegreerd uw inkoop-, verkoop- en logistieke processen.

Financieel beheer

Voor effectief financieel beheer biedt Microsoft Dynamics AX u alle functies die u mag verwachten van een handelsapplicatie. Het ondersteunt u in uw algemene strategische doelstellingen, maar ook in uw dagelijkse boekhouding. Bovendien is de financiële administratie volledig geïntegreerd met uw inkoop-, verkoop- en logistieke processen.

Met toegang tot realtime gegevens uit de hele organisatie, gebruiksvriendelijke query-tools en krachtige analyse- en rapportagemogelijkheden kan Microsoft Dynamics AX u helpen opbrengsten, crediteuren, debiteuren en de cashflow efficiënt te verwerken zodat u inzicht krijgt in de financiële prestaties, strategisch kunt plannen een onderbouwde beslissingen kunt nemen.

Facturatie

Flexibele mogelijkheden t.b.v. de facturatie

Het resultaat van alle gedane inspanningen is uiteindelijk de factuur die u mag versturen aan uw klant. Een correcte factuur is geen vanzelfsprekendheid. Om discussie met klanten te vermijden is een juiste factuur essentieel. Daarnaast is het voor de zuiverheid van uw financiële administratie van belang dat de factuur automatisch in de juiste periode wordt geboekt.

DynaRent biedt zeer uitgebreide en flexibele mogelijkheden om de facturatie zo eenvoudig en accuraat mogelijk te laten verlopen met de mogelijkheid klant specifieke afspraken vast te leggen.

Overzicht op de kosten en opbrengsten van inhuur op uw project of opdracht

Inhuren

Bepaalde artikelen of objecten heeft u zelf niet in uw assortiment of zijn tijdelijk niet beschikbaar.Om uw klant ten dienst te zijn huurt u deze in bij derden. Het inhuren van serienummer gestuurde en bulk artikelen van derden is volledig geïntegreerd in het verhuurproces.

In een inhuurovereenkomst kunnen prijsafspraken met inhuurleveranciers worden vastgelegd. Zo houdt u overzicht op de kosten en opbrengsten van inhuur op uw project of opdracht.

 

Goede management- en stuurinformatie

Management informatie

Geen bedrijf kan heden ten dagen nog zonder goede stuurinformatie. De wereld om ons heen verandert heel snel en bedrijven zullen daar steeds sneller op moeten anticiperen. Daarnaast kan de informatie behoefte per bedrijf behoorlijk verschillen. Zowel het soort informatie als de detaillering ervan  is uniek per organisatie en per afdeling.
Juist door anders tegen zaken aan te kijken, onderscheidt u zich van u concurrenten.

DynaRent biedt een management informatie platform waar u bepaalt welke informatie u op welke niveau wilt rapporteren en analyseren. Deze rapporten en analyses kunnen razendsnel worden gemaakt doordat ze al helemaal zijn doorgerekend op de door u zelf te bepalen dimensies en meetwaarden. Hiermee creëert u uw eigen organisatie specifieke management- en stuurinformatie.

DynaRent voorziet in standaard rapportage templates voor onder andere: 

  • Operationele en financiële bezettingsgraden. 
  • Verhuuromzet. 
  • Analyse op niet doorberekende dagen. 
  • Technische beschikbaarheid objecten. 
  • Kosten en opbrengsten onderhoud.
  • Analyse urenregistratie.
  • Betaalgedrag klanten.
  • Openstaande facturen.
  • Inkopen per leverancier.

 

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen.

Bel vrijblijven: 020-6403413