DynaRent voor verhuurorganisaties

Succesvol inspelen op hoge verwachtingen

De verhuurbranche zal de komende jaren en decennia blijven veranderen. Verhuurders zullen adequaat moeten inspelen op de steeds hogere verwachtingen van particuliere en zakelijke klanten. Terwijl de complexiteit van verhuurprocessen toeneemt, is eenvoud en overzicht gewenst om slagvaardig te ondernemen. Verhuurders hierin faciliteren en ondersteunen is onze prioriteit. Ons doel is dat zij vooroplopen en het maximale uit hun business kunnen halen.

Nu al zijn flexibiliteit, keuzemogelijkheden en reactiesnelheid cruciale succesfactoren voor een hoge bezettingsgraad. Elke klantvraag flexibel kunnen invullen met verschillende keuzemogelijkheden en een snelle bevestiging van de order, is essentieel. Ons DynaRent-platform biedt hiervoor alle bouwstenen. Eén omgeving die de complete verhuur en afhandeling organiseert tot op elk detailniveau. Via een grafisch dashboard met 360o inzicht en overzicht in alle (deel)processen.

Continu grip op uw business

In één oogopslag is alles te zien en te doorgronden: van individuele aanvragen en projecten, actuele en toekomstige verhuurstatussen en bezettingsgraden tot de bedrijfsvoering als geheel. Elke wijziging werkt direct door in de andere onderdelen van het systeem, van verhuur-, transport- en onderhoudstatus tot planning, inhuur en facturatie. Dit garandeert hoge kwaliteit en elimineert de foutkans. U hebt continu grip op uw business.

Klaar voor de nieuwe werkelijkheid

Zowel het DynaRent-platform als onze dienstverlening passen we continu aan op de nieuwe werkelijkheid. Zo is het platform al geruime tijd volledig ingesteld op mobiel werken, om altijd en overal aan (klant)vragen te kunnen voldoen. Webinterfaces maken een probleemloze ontsluiting mogelijk naar websites, apps en internetplatforms, om bijvoorbeeld het verhuuraanbod extern boekbaar te maken. Verder is het platform volledig meedenkend. Zo krijgen planners volautomatisch bij elk project de meest optimale transportroute gepresenteerd en worden waar mogelijk transporten gecombineerd.

Geïntegreerd met Internet of Things

De mogelijkheden van Internet of Things zijn geïntegreerd in DynaRent. Data en (meet)gegevens uit sensoren in verhuurobjecten en transportmiddelen vloeien rechtstreeks in de DynaRent-omgeving en werken door in o.a. planning, beschikbaarheid en facturatie. Dit resulteert in verregaande stroomlijning van verhuurprocessen.

Voorspelbaarheid dankzij Big Data

Met business intelligence en de inzet van Big Data maken we verhuurprocessen beter voorspelbaar. Zo kunnen we beschikbare (historische) data koppelen met externe bronnen en algoritmes. Dit resulteert in gedetailleerde inzichten, o.a. op het gebied van de te verwachten marktvraag. Met deze kennis kunnen verhuurders hun prijsbeleid reguleren en betere bezettingsgraden realiseren tegen hogere gemiddelde opbrengsten.

Configureerbaar voor elke organisatie

DynaRent is configureerbaar voor verhuurorganisaties in elke branche, of het nu gaat om bulkverhuur (met grote aantallen identieke verhuurobjecten), projectverhuur (verschillende specifieke verhuuritems gedurende een bepaalde periode) of serienummerverhuur (inzet van een specifiek object voor een kortere of langere termijn).

 

Correcte en soepele afhandeling van manco's

Bulkverhuur overzicht

Bij bulkverhuur spelen logistieke processen als deelleveringen, deelretouren en reserveringen een belangrijke rol. Een correcte en soepele afhandeling van manco’s bespaard u veel tijd. Waarbij zowel de verrekening naar de klant, als het afboeken van de activa een rol speelt.

De beschikbare voorraad wordt per depot bijgehouden en kan ook worden overgeboekt van een depot naar een ander depot.

Maximaal rendement

Objectenbeheer

Objecten vormen de kern in uw processen. Naast eigen verhuurobjecten kunnen ook inhuurobjecten en objecten van klanten worden beheerd. Om maximaal rendement te kunnen halen uit uw vloot is het van belang dat u uw objecten over meerdere bedrijven en of depots heen kunt inzetten.

Elke organisatie heeft zijn specifieke kenmerken of object specificaties die zij wil vastleggen. Met de dynamische opzet van de objecten structuur is het mogelijk om een ongelimiteerd aantal aanvullende specificaties vast te leggen bij een object wat u de vrijheid geeft om uw eigen objecten te rubriceren en daarover te rapporteren.

Beschikbaarheid in één oogopslag zichtbaar

Offerte/Order

De mogelijkheid om meerdere offerte versies vast te leggen of om een offerte met één druk op knop om te zetten in een verkoop of verhuurorder. Beschikbaarheid van equipment of een check voor voldoende voorraad van parts in de tijd, is eenvoudig op te vragen en in één oogopslag zichtbaar.

Klantvriendelijkheid en flexibiliteit

Omruilen van Objecten

Een goede omruilservice toont uw klantvriendelijkheid en flexibiliteit. Met slechts één handeling kan een verhuurd object worden omgeruild en het proces om een vervangend object te leveren wordt ingang gezet.

DynaRent zorgt ervoor dat de planner bewust wordt gemaakt van de koppeling tussen het op te halen object en het te leveren object zodat hij niets kan vergeten.

 

Inzicht van de inzetbaarheid en beschikbaarheid door grafisch service planbord

Onderhoudsplanning

Om de onderhoudscapaciteit zo optimaal mogelijk in te zetten is een overzichtelijke planning zeer belangrijk. Het grafische service planbord in DynaRent biedt dit overzicht.

Het planbord geeft inzicht in de inzetbaarheid en de beschikbaarheid van resources, de status van de geplande onderhoudstaken en de nog ongeplande work load. Ook kan het planbord de planner waarschuwen voor allerlei bijzonderheden zoals artikelen die niet op voorraad zijn, inkooporders die nog niet zijn ontvangen, openstaande onderhoudstaken voor hetzelfde object. Hierdoor bent u in control.

Ondersteuning magazijnwerkzaamheden

Parts

Vanuit logistiek en voorraadbeheer is het mogelijk om al uw magazijnwerkzaamheden te ondersteunen. Parts Catalogs van uw leveranciers kunnen automatisch ingelezen worden en eventuele prijswijzigingen snel worden aangepast.

Via standaard beschikbare WebPortals is het mogelijk om online parts te verkopen of om deze geautomatiseerd via inkoopaanvragen in te kopen. Interfaces met uw partsleveranciers voor een garantie afhandeling, bestellingen of retourzendingen worden ondersteunt vanuit DynaRent.

Voorspelbaarheid en scoringspercentage

Opportunity en order management

Ten behoeve van uw liquiditeitenplanning is voorspelbaarheid een belangrijk instrument. Inzicht in de pijplijn van opportunities en uitstaande offertes draagt bij aan uw voorspelbaarheid. Per opportunity of offerte wordt op basis van een scoringskans de gewogen waarde van uitstaande opportunities vastgesteld wat u een zuiver beeld geeft over de potentieel te verwachten omzet. Met resultaten die zichtbaar worden in samen te stellen rapporten

 

Efficiënte planning via grafisch planbord

Planning

Medewerkers, projecten en equipment kunnen via het standaard aanwezig grafisch planbord efficiënt ingepland worden. Op basis van gevraagde kenmerken van equipment of competenties van medewerkers, kunnen overzichten snel opgevraagd en als reservering of ‘hard’ ingepland worden.

Besparing op onderhoudskosten

Preventief Onderhoud

Door slim om te gaan met preventief onderhoud kunt u enorm besparen op onderhoudskosten.

De wet en regelgeving, die bijvoorbeeld de keuringsfrequentie van objecten voorschrijft, is eenvoudig te verwerken in DynaRent. De onderhoudsplannen in DynaRent zorgen ervoor dat uw vloot betrouwbaar kan worden ingezet. DynaRent ondersteund geavanceerde onderhoudsplannen waarbij u kunt bepalen of u bijvoorbeeld op basis van tijd of meterstanden preventief onderhoud wilt plegen.

Snelle invoer en beschikbaarheid

Verhuur

Snelle invoer van verhuurofferte/-order is essentieel voor de verhuurmarkt, beschikbaarheid van equipment of inhuur. Alle informatie van klant, toewijzing van equipment en transport in één oogopslag.

Beschikbaarheid van de verhuurvloot over meerdere (land)vestigingen of depot? Dit is mogelijk met DynaRent! Jarenlange ervaring met marktleiders in hoogwerkers, schaarliften, (toren)kraanverhuur en container verhuur hebben DynaRent ontwikkeld tot een robuuste
Verhuur en Service oplossing voor de (inter)nationale markt van verhuur organisaties.

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact met onze sales afdeling opnemen.

Bel vrijblijvend 020 640 3413