Registreren, planning, onderhoud, inkopen, orders, facturatie

Onderhoudsplannen

Per object kunnen verschillenden onderhoudsplannen worden geactiveerd. Deze onderhoudsplannen kunnen worden gebaseerd op tijd (ieder jaar) of op verbruik (aantal uur). Als een onderhoudsplan is verlopen wordt er automatisch een werkorder gegenereerd. Deze werkorder kan verschillende taken voor verschillende afdelingen bevatten. Er wordt een historie bijgehouden van de uitgevoerde onderhoudsplannen voor een object.

Meterregistratie

Er kunnen meerdere meters geactiveerd worden op een object. Per meter kan de meterstand worden bijgewerkt vanuit een werkorder, verhuurorder en vanaf het object zelf. Een meter kan worden gekoppeld aan een onderhoudsplan zodat er direct een werkorder wordt gegenereerd als dit van toepassing is.

Artikelbehoefte voor onderhoud

Per type object en object kunnen artikelen die benodigd zijn voor bepaalde onderhoudstaken worden ingesteld. Deze artikelen worden dan automatisch overgenomen naar de werkorder zodat de werkzaamheden optimaal kunnen worden voorbereidt.

Werkorders

Een werkorder kan voornamelijk worden gebruikt voor onderhoudswerkzaamheden. Er kunnen verschillende taken voor verschillende afdelingen in een werkorder worden afgehandeld. Het is mogelijk om een workflow te creëren met behulp van deze werkorder taken. Met behulp van statussen kan de voortgang op een werkorder worden bewaakt. Het is mogelijk bepaalde werkzaamheden vanuit een werkorder te factureren.

Onderhoudshistorie

Per object is een onderhoudshistorie op te vragen, hierin staan alle voor het object uitgevoerde werkzaamheden. Als een object wordt verplaatst naar een ander bedrijf of wordt verkocht, blijft deze onderhoudshistorie bewaard.

Urenregistratie

Het is mogelijk een volledige urenadministratie te voeren vanuit DynaRent. Per medewerker kunnen allerlei soorten uren per dag worden vastgelegd. De bijbehorende kostprijzen en verkoopprijzen kunnen op verschillende manieren worden ingericht. Er kan een urencontrole procedure worden geactiveerd. Uren kunnen individueel worden geselecteerd voor facturatie.

Materiaalregistratie

Het materiaalverbruik op werkorders kan vanuit de voorraadadministratie worden registreert. Ook kan vooraf worden ingesteld welk materiaal benodigd is voor bepaalde werkzaamheden. Ook kan de materiaalbehoefte ten behoeve van werkorders worden ingevuld vanuit de geïntegreerde MRP module. Het is mogelijk materiaal voor werkorders te reserveren. Materiaal kan ook vanuit servicebussen worden uitgegeven. Deze servicebussen kunnen dan weer automatisch worden aangevuld van een hoofdmagazijn. Verbruikt materiaal kan individueel worden geselecteerd voor facturatie.

Inkopen

Materiaal en diensten kunnen specifiek voor een werkorder worden ingekocht. De kosten zullen dan automatisch terecht komen op de betreffende werkorder. Op allerlei manieren kunnen prijsafspraken per leverancier worden vastgelegd.  Inkooporders kunnen vanuit een werkorder direct worden door gefactureerd naar een klant.

Service en onderhoud planning

Werkorder taken kunnen worden ingepland met behulp van het grafische service planbord. Dit planbord is door verschillende afdelingen binnen de organisatie te gebruiken. Per afdeling kunnen de beschikbare resources worden ingesteld. Per resource kan zijn beschikbaarheid per uur worden bijgehouden. Doormiddel van kleuren en icoontjes wordt de planner geholpen een goed overzicht te behouden van de nog uit te voeren werkzaamheden en de status van de geplande werkzaamheden. Vanuit het service planbord kan direct de urenadministratie worden bijgewerkt.

Uitgesteld onderhoud

Per object kan uitgesteld onderhoud worden vastgelegd. Dit zijn werkzaamheden die niet erg urgent zijn en eventueel bij een volgend onderhoud meegenomen kunnen worden. Bij het aanmaken van een werkorder voor een bepaald object zal de gebruiker worden gewaarschuwd dat er nog openstaand uitgesteld onderhoud is voor het betreffende object.

Service en onderhoud facturatie

Werkorders kunnen op verschillende manieren worden gefactureerd. Dit kan op basis van de geregistreerde transacties, op basis van een vaste prijs. Kosten kunnen als onderhanden werk worden geboekt en bij facturatie automatisch worden overgenomen naar de verlies en winst rekening. Er kunnen meerdere facturen vanuit een werkorder worden aangemaakt.