Verhuurovereenkomsten tot kredietbeoordeling

Verhuurovereenkomsten

In een verhuurovereenkomst worden prijsafspraken met betrekking tot de verhuur vastgelegd. Een verhuurovereenkomst kan op klant, klantgroep of werklocatie niveau worden vastgelegd. Er kan worden gewerkt met nettoprijzen en met kortingspercentages. Ook is het mogelijk een prijsstaffel in te stellen zodat de verhuurprijs wordt bepaald op basis van de lengte van de verhuurperiode. Een verhuurovereenkomst kan eerst als offerte worden aangeboden voordat hij wordt geactiveerd. In een verhuurovereenkomst kunnen ook afspraken met betrekking tot transport, verzekering en een te betalen borgsom worden vastgelegd.

Werklocaties

Een werklocatie is een locatie waar objecten aan verhuurd kunnen worden. Naast adresgegevens kan ook worden vastgelegd tot welk segment (bijvoorbeeld Nieuwbouw) de werklocatie behoord. Dit kan voor management informatie worden gebruikt. Er kan een accountmanager worden toegewezen. Er kunnen activiteiten worden geregistreerd. Het is mogelijk potentiele klanten die op de werklocatie actief zijn te registeren. Tevens kunnen er specifieke prijsafspraken voor de werklocatie worden vastgelegd. Werklocaties kunnen worden gebruikt op verhuuroffertes, verhuurorders en op werkorders.

Verhuuroffertes

Een verhuurofferte kan worden gemaakt voor een prospect en voor een klant. Er kan een scoringskans worden bijgehouden. Eventuele prijsafspraken zijn uiteraard ook van  toepassing, maar deze prijzen kunnen per offerte worden aangepast. Er kan een reden gewonnen en een rede verloren worden vastgelegd. Een verhuurofferte kan worden omgezet naar een verhuurorder. Er zijn diversen rapporten beschikbaar die inzicht geven in het aantal openstaande offertes met hun scoringskans en aantal verloren offertes.

Verhuur serienummer gestuurde artikelen

Toewijzen objecten

Aan serienummer gestuurde verhuurartikelen moet een objectnummer worden toegewezen. Met behulp van zeer uitgebreide filter mogelijkheden en een duidelijk inzicht in de beschikbaarheid van de objecten wordt dit toewijzen zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Objecten worden toegewezen aan een bedrijf en eventueel aan een depot. Welke objecten door een bepaalde vestiging toe te wijzen zijn is volledig configurabel.

Omruilen objecten

Met slechts Een handeling kan een verhuurd object worden omgeruild. Het verhuurde object wordt op de gewenste datum beëindigt en het proces om een vervangend object te leveren ingang gezet. DynaRent zorgt ervoor dat de planner bewust wordt gemaakt van de koppeling tussen het op te halen object en het te leveren object.

Bulk verhuur

De beschikbare bulk voorraad wordt per depot bijgehouden. Het is mogelijk bulk voorraad over te boeken van een depot naar een ander depot. Deelleveringen en deelretouren wordt ook ondersteund. Bulkartikelen kunnen worden geactiveerd in de vaste activa module

Verhuur kits

Met een verhuurkit kan een samenstelling van verschillende verhuur en verkoop artikelen worden geconfigureerd. Per artikel kan worden ingesteld of het artikel verplicht, aanbevolen of optioneel is. De totale verhuurprijs van de kit is een optelling van de gekozen componenten. Er kunnen zowel serienummer als bulk gestuurde artikelen in de verhuurkit worden gekozen.

Inhuren

Het inhuren van serienummer gestuurde en bulk artikelen is volledig geïntegreerd in het verhuurproces. Het inhuurproces wordt ondersteund met een inhuurorder die kan worden bevestigd naar de leverancier en waartegen ook de inhuurfacturen kunnen worden geboekt. Ook bijkomende kosten zoals bijv. transport en verzekering kunnen worden geregistreerd. Het is mogelijk inhuurstop dagen in te geven en er kunnen verschillende prijzen per periode worden vastgelegd. In een inhuurovereenkomst kunnen prijsafspraken met inhuurleveranciers worden vastgelegd.

Verhuur kalender beheer

Met behulp van een verhuurkalender kan worden bepaald welke dagen er wel en welke niet moeten worden doorberekend aan de klant. Per klant kan een standaard kalender worden ingesteld, maar deze kalender kan in een verhuurorder voor een bepaalde periode worden aangepast. Zo kunnen bijvoorbeeld weekenddagen, feestdagen, etc worden uitgesloten voor facturatie.

Verhuur per uur

Het is mogelijk objecten en bulkmaterieel per uur te verhuren. Naast dat er een uurtarief kan worden vastgelegd, kan er in een verhuurorder worden geregistreerd welke uren van een dag er moeten worden berekend.

Transportplanning

Met behulp van een grafisch transportplanbord behoudt u een goed overzicht over de nog te plannen transporttaken en over de status de van geplande taken. Er kan een onbeperkt aantal resources worden geactiveerd en van deze resources kan de beschikbaar per uur worden bijgehouden. Er gepland worden op basis van het drag and drop principe. Verschillende kleuren en icoontjes helpen de transportplanner om vooral zich vooral te concentreren op de uitzonderingen. De ophaal- en afleverlocatie kunnen op een kaart worden bekeken. De transportplanning is volledig geïntegreerd met het verhuurorder proces.

Verhuur facturatie (incl periodisering)

De verhuurfacturatie in DynaRent is bijzonder uitgebreid en flexibel. De facturatie interval kan per klant worden ingesteld. Er kan vooraf en achteraf worden gefactureerd. Ook kan de periode die gefactureerd dient te worden op diversen manier worden beïnvloed. Op de factuur kan per klant worden bepaald hoe de verhuurtarieven getoond moeten worden. Naast verhuur kunnen ook eenmalige kosten zoals bijvoorbeeld transport, brandstof, bediening, etc op dezelfde factuur worden berekend. De verhuuromzet kan in het grootboek worden geperiodiseerd naar de betreffende verhuurperiode. Ook zijn er uitgebreide creditfacturatie mogelijkheden.

Krediet beoordeling

De kredietwaardigheid van een klant kan op verschillende manier worden beoordeeld. De meest eenvoudige manier is met behulp van een kredietstatus, deze status kan voorkomen dat een order voor een bepaalde klant kan worden bevestigd. Ook is het mogelijk om de kredietwaardigheid te beoordelen op basis van openstaande facturen en orders. Dit openstaande bedrag wordt dan afgezet tegen een ingesteld kredietlimiet. Als het openstaande bedrag deze kredietlimiet overschrijdt, kan de order niet worden bevestigd.