Uw applicatie na uitval weer in de lucht

Disaster Recovery Planning

Het goed instellen en kwalitatief controleren van de applicatie backup en database backup is een onderwerp dat vaak onvoldoende diepgaand wordt doorgesproken. Vaak zijn voor een goed geborgde procedure en een werkend recovery plan, meerdere partijen benodigd;

U als klant;
HGH ten behoeve van het voor u benoemen van de kritische onderdelen;
en vaak uw ICT beheerder voor de feitelijke inregeling en uitvoering.

In het plan wordt op basis van een aantal uitgangspunten (onder andere de vraag ‘hoeveel data verloren mag gaan’, hoe snel wilt u terug ‘online’ zijn na uitval van een database, hoe wilt u omgaan met het uitvallen van een AOS, etc.) bepaald wat er nodig is om in alle gevallen binnen de randvoorwaarden, uw applicatie weer in de lucht te krijgen na een uitval.

Dit mondt uit in een overzicht met op te stellen procedures voor verschillende vormen van uitval en in een overzicht van periodiek uit te voeren taken.