Updates, Hotfixes en Rollups

HGH Enhanced Contract

HGH biedt voor alle programmatuur die door HGH wordt geleverd, in licentie wordt gegeven, of waarvoor de klant rechtstreeks een licentieovereenkomst sluit met de fabrikant, de volgende support contracten aan;

  • toegang tot updates
  • toegang tot hotfixes en rollups