Bel direct 020 26 26 206

HGH Customer Service, Support en Beheer dienstverlening

HGH heeft het afgelopen jaar haar dienstenportfolio herzien en heeft een set van diensten uitgewerkt, waardoor er iets te kiezen valt. Afhankelijk van uw behoefte en de zaken die u zelf rond het Support en Beheer van uw bedrijfsinformatie systemen al georganiseerd heeft, kunt u bij HGH Customer Service diensten kiezen of samenstellen waarmee een optimale aansluiting ontstaat op uw organisatie.


Drie standaard niveaus dienstverlening

HGH Customer Service heeft een eigen support team dat bestaat uit een servicedesk, support- en beheerteam, proces coördinator en service managers. Het support en beheerteam bestaat uit hooggekwalificeerde en gecertificeerde specialisten op het gebied van applicatie en infrastructuur. HGH heeft daarbij een portfolio van standaard diensten ontwikkeld. Iedere dienst heeft een eigen doelgroep:
  • Ondersteunend Beheer: Voor bedrijven die goed in staat zijn de meeste activiteiten met betrekking tot het ondersteunen en beheren van de bedrijfsinformatie systemen zelfstandig uit te voeren. HGH ondersteunt op afroep, levert fixes voor eventuele bugs in de standaard software en helpt u bij het beheer en onderhoud van uw AX-ERP applicatie. Het leveren van 1ste lijn support is inbegrepen in de abonnementsprijs;
  • Analyserend Beheer: Voor bedrijven die in staat zijn de basis handelingen met betrekking tot het ondersteunen en beheren van het bedrijfsinformatie systeem zelfstandig uit te voeren, maar duidelijk meer behoefte hebben aan extra ondersteuning op dit vlak. HGH zorgt ervoor de kennis van het bedrijfsinformatie systeem actueel te houden en is zo in staat eventuele problemen snel te analyseren. HGH neemt een actieve rol bij het voorstellen en implementeren van oplossingen en ondersteunt u zo optimaal bij het beheer en onderhoud van uw AX-ERP applicatie. Het leveren van zowel 1ste lijn als 2de lijn support is inbegrepen in de abonnementsprijs;
  • Oplossend Beheer: Voor bedrijven die graag het beheer van het bedrijfsinformatie systeem grotendeels of geheel wensen uit te besteden. HGH zorgt voor het in stand houden van het bedrijfsinformatie systeem op het vooraf afgesproken niveau. De kennis van het bedrijfsinformatie systeem wordt actueel gehouden en HGH zorgt voor al het noodzakelijke (preventief en correctief) beheer. HGH maakt daarbij duidelijke afspraken over de verantwoordelijkheden en zowel 1ste lijn als 2de lijn support, als correctief beheer is inbegrepen in de abonnementsprijs.

Software Control and Distribution
Middels de dienst Software Control & Distribution, zorgt HGH voor het onderhouden en gecontroleerd doorvoeren van alle aanpassingen binnen uw heterogene Microsoft Dynamics AX omgeving. We helpen u bij het bundelen van wijzigingen tot releases, waardoor de implementatie soepeler en efficiënter uitgevoerd kan worden. De ontwikkel-, test- en acceptatie omgevingen in de OTAP straat worden onderhouden en iedere wijziging en release doorloopt het vaste proces van ontwikkelen, testen, accepteren en implementeren. Daarbij ondersteunt HGH Customer Service u actief en denkt zij mee over de ERP gerelateerde vraagstukken voor de korte en langere termijn.

Technisch beheer, health checks en monitoring
Databases zijn een essentieel onderdeel van uw informatievoorziening. Steeds meer gegevens worden in uw bedrijfsinformatie systeem opgeslagen. Het is van belang dat uw gegevens altijd en overal beschikbaar zijn en dat downtime tot een minimum wordt beperkt. Ook de performance van uw systeem speelt een belangrijke rol in medewerker tevredenheid. Bent u er zeker van dat uw databasesystemen optimaal geconfigureerd zijn?
Door middel van monitoring kunnen we de cruciale onderdelen rond Microsoft Dynamics AX en de SQL-server databases voor u in de gaten houden, en dat 7x24h! Is er iets aan de hand rond dit technisch beheer, dan informeren we u en spreken we in onderling overleg af hoe we dit het beste kunnen oplossen.
Daarnaast of als alternatief kunnen we uw AX omgeving periodiek controleren via de Health Checks. Eén of meerdere keren per jaar lopen we de technische kant van uw Microsoft Dynamics AX omgeving na en rapporteren we de resultaten en eventuele aanbevelingen. Ook in dit geval bespreken we de resultaten en bepalen we in onderling overleg de eventuele vervolgstappen.
Neem contact op

E-mail: support@hgh.nl
Telefoon: +31 (20) 26 26 206