Innovations in equipment lifecycle management (ELM) for rental and services industries

Innoveren met Equipment Lifecycle Management (ELM)

08 februari 2017

Equipment gedreven verhuur- en service organisaties hebben vaak te maken met een grote hoeveelheid bewegend materieel en een diversiteit aan processen. Gedegen Equipment Lifecycle Management ondersteuning is van groot belang om grip te houden op uw materieel. Het betreft niet louter en alleen grip op uw logistieke bewegingen, ook financieel wilt u de consequenties van al deze bewegingen laten doorwerken in de (boek)waarde bepaling van uw activa.

Gedurende de gehele levenscyclus, van aankoop, exploitatie tot ‘afscheid’ van materieel wilt u track houden op alle kosten en opbrengsten. Welk afschrijvingsprincipe hanteert u, welke operationele kosten komen ten laste van de ROI berekening en hoe bepaalt u de verdeling van uw overheadkosten in de kostprijsbepaling? Hoe bepaalt u de prijs voor intercompany-doorbelasting en welke opbrengsten daarvan vallen het materieel dan wel de werkmaatschappijen ten deel.

Essentiële onderdelen van effectief ELM

Als u de levenscyclus van uw materieel goed wilt managen, is het essentieel dat het object

centraal staat in uw administratie. In de levenscyclus van aanschaf tot verkoop of afwikkeling wordt waarde toegevoegd of afgeboekt en wordt informatie toegevoegd en een historie opgebouwd. Ongeacht of u nu een kleine, middelgrote of grotere internationaal opererende organisatie ben (waarbij de vloot over de hele wereld verplaatst moeten worden of van project naar project gaat), Equipment gedreven industrie zoals verhuur organisaties hebben te maken met onderstaande processen:

  • Inkoop logistiek, van selectie tot aanschaf en magazijnbeheer: Het aanschafproces loopt van offerte tot inkooporder, een afleverinspectie, factuurvereffening, betalingen aan leveranciers en toewijzing aan en beheer van voorraadlocaties vanuit een magazijn of depot;
  • Verhuur: alle zaken gerelateerd aan commercie, planning en facturatie van verhuurd en ingezet materieel;
  • Service & Onderhoud: preventief en correctief onderhoud, dienen te worden gepland en ten laste te komen van de uiteindelijk ROI bepaling. Service en onderhoud is tevens bepalend voor de beschikbaarheid van een object;
  • Planning: Planning is cruciaal voor het kunnen optimaliseren van de bezettingsgraad van uw materieel. Materieel met bijbehorende kenmerken dient grafisch te kunnen worden weergegeven zodat in 1 opzicht de planner overzicht krijgt en houdt op de status van het materieel; is het in onderhoud, is het toe aan (preventief) onderhoud, moet het gekeurd of wanneer komt beoogt materieel terug en wat de is verwachte beschikbaarheid in de tijd.
  • Financieel beheer: Activering en de-activering van uw activa, afschrijvingen als ook correcties op netto boekwaarde als gevolg van schades en manco’s. Alle kosten, opbrengsten en overige financiële transacties die waarde-bepalend zijn dienen real-time en bovenal automatisch te worden verwerkt en doorgerekend aan de hand van de transacties uit de operatie.
  • Sales en aftersalesservices: Restwaarde bepaling en marktvraag bepaalt of het het juiste moment is om uw materieel van de hand te doen. Daarbij is het van waarde wanneer u van uw materieel de complete (onderhouds)historie kent en kunt overleggen.

Niet nieuws, zou u zeggen. Echter gedegen ELM vraagt om verdergaande registratie aan de bron en rechtstreeks op het betreffende object/ materieel. Veelal een belastende taak in de dagelijkse operatie en iets waar in het geval van meerdere administratieve systemen door de administratieve druk bij de medewerkers snel zaken vergeten worden waardoor informatie onvolledig wordt geregistreerd. Wanneer de integratie tussen de verschillende administratieve systemen niet (goed) ingeregeld is kan het leiden tot het niet synchroon lopen van informatie met eventuele conflicten in planning en beschikbaarheid.

Afbeelding 1. 360 graden van uw materieel

Juistheid, Volledigheid, Tijdigheid

Door toepassing van automatisering gebaseerd op het ERP-concept, waarbij de genoemde administraties en processen onderdeel zijn van 1 oplossing, houdt u grip de juistheid, volledigheid en tijdigheid van objectinformatie en status van uw materieel: 1 object, 1 waarheid.

Alle informatie wordt gedurende de ‘Equipment Lifecycle’ geregistreerd op een en hetzelfde object. ERP faciliteert eenmalige en enkelvoudige vastlegging.

Afbeelding 2: Resultaat van materieel tijdens gehele levenscyclus in DynaRent for Microsoft Dynamics 365 for Operations.

Niet leuker wel makkelijker

In uw keuze voor (nieuwe) bedrijfsautomatisering is het aan te bevelen dat u, naast een keuze voor specifiek concept (ERP, Best-of-Breed of Best-of-Suite) kiest voor een platform dat u innovatie biedt. Nú, maar ook naar de toekomst! Juist door toepassing van innovatie kunt u het werk  (lees de registratie van informatie) voor uw medewerkers misschien niet leuker maken, maar wel makkelijker maken! Denk daarbij aan het toepassen van mobility oplossing als digitale werkbon ter ondersteuning van uw mensen in veld (transport orders, service orders of uren ten laste van projecten) en/of RF(ID) scanners in het magazijn.

Zeker met de komst van Internet of Things (IoT) integreren fabrikanten en leveranciers nieuwe toepassingen in hun machines en materieel om te komen tot registratie van ge- en verbruik. Machines, verbonden via internet, stellen u in staat het gebruik van het materieel en de status direct te koppelen aan bijvoorbeeld historische data om van daar uit voorspellend te kunnen zijn in beschikbaarheid; uitval als gevolg van weersomstandigheden, of een op handen zijnde storing. IoT en daarmee de gelegenheid om nieuwe producten en diensten (afrekenvormen) te introduceren, vormen de basis van uw Digitale Transformatie.

Of u nu te maken heeft met serienummer-, bulk- of balieverhuur, goed equipment lifecycle management begint bij een gedegen, op ERP gebaseerde bedrijfsautomatisering als basis voor uw administratieve processen, welke klaar is voor naadloze toepassing van innovaties.

HGH visie op ELM

Al 15 jaar opereert HGH in de Verhuur industrie. Als antwoord op voornoemde uitdagingen en marktvraag heeft zij een strategische keuze gemaakt voor het Microsoft Dynamics ERP-platform. Microsoft Dynamics vorm de basis architectuur voor DynaRent; een voor- en met de verhuurbranche ontwikkelde verhuuroplossing. DynaRent gaat uit van het Object en ondersteunt de complexiteit en diversiteit van processen die gepaard gaan met de Equipment LifeCycle Management cyclus rondom het Object. Door toepassing van Microsoft Dynamics 365 kunnen we leunen op een internationaal bewezen ERP-platform en zijn we verzekerd van innovatie en aansluiting op de laatste technologieën.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op:

Tel: 020-6403413

Mail: info@hgh.nl