IoT Asset Management toegankelijk voor groot en klein! - HGH - Business consultancy

IoT Asset Management toegankelijk voor groot en klein!

31 januari 2017

Het is heel goed mogelijk dat Internet of Things (IoT) nog geen onderdeel uitmaakt van uw huidige Asset Management Strategie en IT-beleidsplannen.

Maar de kans is groot dat dit in de komende jaren gaat veranderen. Met de komst van steeds meer ICT-clouddiensten is de toegankelijkheid van IoT voor middelgrote en kleinere bedrijven enorm toegenomen. IoT maakt het mogelijk actuele status informatie van traditionele apparaten en materieel via internet uit te lezen en te gebruiken. Om u een beeld te geven vindt u hieronder een kort overzicht van de mogelijkheden die ontstaan wanneer gegevens, afkomstig van IoT-sensoren op uw materieel, gecombineerd worden met zakelijke- en klantgegevens:

  • Op basis van beweging vaststellen of materieel is gebruikt of verplaatst;
  • Afrekening op basis van consumptie dan wel draaiuren;
  • Diefstal preventie door, op basis van track & trace, traceren waar materieel zich bevind;
  • Vroegtijdige signalering van temperatuur stijging of andere signalen, ter voorkoming van een op handen zijn defect;
  • Online status check ten behoeve van een preventieve service planning;
  • Planbaar onderhoud optimaliseren; Consumption- en event based maintenance;
  • Optimalisatie van gebruik en inzet door actuele vraag, aanbod en locatie;
  • Verbeterde remarketing door afstemming vraag aanbod en actuele restwaarde bepaling.

Als gevolg van actuele informatie uit het veld kunt u de effectiviteit en efficiëntie van uw materieel vergroten. Bijkomende voordeel is dat u een hogere leverbetrouwbaarheid van uw verhuurmaterieel en -dienstverlening kunt bieden en daarmee de klanttevredenheid kunt vergroten.

 

Afbeeldingsresultaten voor iot

Equipment gedreven Asset Management Strategie en preventief onderhoud

Met IoT ontsloten materieel komt event based maintenance binnen handbereik en worden periodieke ‘manuele’ inspecties overbodig. Hoe graag bedrijven ook het onderhoud van materieel planmatig willen aanpakken, het is ondoenlijk om dag en nacht manueel informatie over uw materieel te verzamelen. Goed presterend materieel en regelmatige, goede service is cruciaal voor uw reputatie. Maar als dat leidt tot te veel en onnodig preventief onderhoud kan het leiden tot krappe winstmarges of verslechterende concurrentie positie als gevolg van te hoge prijzen.

Door IoT onderdeel te maken van uw Asset Management Strategie bent u in staat preventieve onderhoud ‘event based’ in de regelen. IoT-sensoren kunnen 24×7 gegevens verzamelen over de status van uw materieel, ge- en verbruik, weersomstandigheden en nog veel meer. Vervolgens kan deze data op afstand worden uitgelezen en ter interpretatie rechtstreeks in uw Asset Management of ERP-systeem worden ingevoerd. U kunt deze gegevens samenvoegen met bijvoorbeeld historische gegevens, klant data, financiële data, onderhoudsplanningen, leveranciers van reserveonderdelen, wet- en regels enzovoort. Alle informatie die van invloed is op uw Asset Management Strategie kan van belang zijn om te verzamelen en te combineren. Er zijn zelfs oplossingen beschikbaar die planners een uitgebreid, visueel inzicht geven in de werkelijke onderhoudsbehoeften waarbij IoT-gegevens zijn gecombineerd met historische leveranciers data over een bepaald apparaat of materieel.

 

Resultaten

Doordat bedrijven zeer gedetailleerde, context-specifieke informatie krijgen als ze hun Materieel combineren met IoT, zijn zij in staat de bestaande onderhoudsbehoefte beter en slimmer in te schatten en beter in te spelen op mogelijke aanstaande verstoringen of vraag uit de markt. IoT-data laat zien wat de real-time status is van uw materieel. Die informatie, gecombineerd met andere informatie, leidt tot de beste prestatie van uw materieel en de beste aanpak voor onderhoud. U kunt 7×24 uw materieel in de gaten houden en geautomatiseerde planningen maken voor het materieelonderhoud. Deze planningen zijn afgestemd op de werkelijke onderhoudsbehoefte. Hiermee is voorspelbaar welke reparatie als ook in te kopen reserve onderdelen te verwachten zijn en kan de resourceplanning hierop worden afgestemd en kunnen ook de voorraden van (incourante) artikelen en spare parts worden teruggebracht.
Belangrijk is dat u zich realiseert dat IoT niet op zichzelf staat. Het maakt onderdeel uit van uw totale Asset Management Strategie en ICT-beleidsplan. Mede dankzij hedendaagse Cloud ontwikkelingen komen deze technologische innovaties binnen handbereik van middelgrote en kleinere organisaties zodat ook zij heel eenvoudig kunnen werken met complexe, real-time en strategische informatie.

IoT asset management strategie

IoT gecombineerd in een PowerBl dashboard als onderdeel van de Asset Management Strategie waarbij materieelsensoren real-time input verzorgen.